ul.Teatralna 46/8 66-400 Gorzów Wielkopolski

Należę do towarzystw naukowych:

Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology odpowiedzialnych za propagowanie i kształcenie dentystów w zakresie endodoncji

- Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Deutsche Gesellschaft Fuer Orale Implantologie oraz International Congress of Oral Implantologists - współpracujących na rzecz kształcenia w zakresie implantologii stomatologicznej

Od początku mojej pracy zawodowej regularnie biorę udział w kursach i warsztatach doskonalących moje umiejętności.